Οικολογικό Προϊόν

Η ad notam βαθύτατα ευαισθητοποιημένη σε ότι αφορά τα προϊόντα με οικολογικές προδιαγραφές, φροντίζει τόσο με το R&D τμήμα εξέλιξης των προϊόντων της, όσο και με τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την παγκόσμια κοινότητα να είναι συνεπής. Η επιλογή οικολογικών υλικών είναι προτεραιότητα της εταιρείας πριν από κάθε παραγωγή, κατασκευή ή αναβάθμιση προϊόντος.

Υιοθετώντας μια προοδευτική προσέγγιση, διασφαλίζει την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων της με σκοπό να ελαχιστοποιήσει το αντίκτυπο των προϊόντων της στο περιβάλλον.

 
X